Robots nemen het werk over zodat ik mij kan richten op echt uitdagend werk

Hessel Hoekstra (38) is senior manager en werkt sinds 2006 bij PwC. Zijn focus ligt op technologie, media en entertainment. Niet voor niks ligt zijn passie bij innovatie.

Hij vertelt waarom de technologische ontwikkelingen zijn werk interessanter en relevanter maken.

Hessel

Bij PwC willen we vertrouwen brengen in de maatschappij en onze bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke problemen. De accountant is regelmatig in het nieuws en er wordt van hem verwacht dat de kwaliteit van zijn werkzaamheden stijgen. Om dit te realiseren moeten we meer en nieuwetechnologie inzetten. Want als je alleen maar informatie aan het verwerken bent dan mis je de kern van het probleem. Als je bijvoorbeeld 100 facturen handmatig door moet dan kijk je alleen naar het bedrag, terwijl het juist gaat over wat voor factuur het nu eigenlijk is. Daarom bouwen we robots die in enkele seconden honderden facturen testen op factuurnummer, datum, bedrag etc. Met RPA (robotics processing automation) willen wij bereiken dat standaard, repeterende werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd door mensen, maar dat menselijke handelingen worden overgenomen door software. Dit levert niet alleen veel tijdwinst op, maar zorgt er ook voor dat associates deze saaie werkzaamheden niet hoeven uit te voeren en zich kunnen concentreren op echte interessante vraagstukken. Dit maakt het werk voor iedereen een stuk leuker en uitdagender.

Verandert je vak?

De mindset van controles blijft hetzelfde, maar de manier waarop verandert en het is goed als je met deze veranderingen om kunt gaan.

In mijn optiek is een accountant altijd een generalist geweest, je kunt niet alles weten. Het gaat erom dat je de basis kent, de juiste vragen kunt stellen en het gesprek kunt aangaan. Bij PwC willen we stimuleren dat innovatie vanaf onderaf en vanuit de medewerkers zelf komt. Hiervoor geven wij innovatie trainingen over data-analyse, RPA, maar ook AI (artifical intelligence). De diepgang bepaalt iedereen voor zichzelf, de basistraining is voor het begrip en als je enthousiast bent, leer je in vervolgtrainingen hoe je nieuwe toolings kan gebruiken en hoe je zelf een robot kan maken. Dit zijn uiteraard software robots, die via je laptopwerkzaamheden uitvoeren die anders door mensen handmatig gedaan worden. Heel praktisch gezien neemt hij je muis over en zet hij de kliks voor je.

Kun je voorbeelden geven?

Er zijn vele voorbeelden, als eerste hebben we een robot gemaakt die automatisch gegevens van het internet afhaalt. Dat maakt het onderzoek wat we doen naar onze klanten een stuk gemakkelijker en sneller. De verzamelde informatie wordt daarnaast netjes in een rapport gepresenteerd zodat wij weten welke onderwerpen spelen bij de klant.

Een ander voorbeeld is het onttrekken van relevante data uit documenten; door de nieuwe IFRS 16 regels moeten bedrijven hun huurcontracten op de balans presenteren. Grote winkelketens hebben zomaar 1000 huurcontracten die allemaal geanalyseerd moeten worden. Hiervoor hebben we een tool ontwikkeld die het huurbedrag, de voorwaarden en de looptijd automatisch uit de contracten haalt. De focus wordt dus verlegd naar de discussie met de klant in plaats van de vele uren die benodigd zijn om de data te verzamelen. En nog een laatste voorbeeld is het gebruik van een artificial intelligence tool om ongebruikelijke journaalposten te identificeren. Een bedrijf kan zo 1 miljoen journaalposten hebben die we normaal gesproken aan de hand van steekproeven controleren. Met onze ontwikkelde AI-tool kijken we naar de hele populatie. De tool kijkt naar patronen en trends en kan daar ongebruikelijke transacties uithalen. Neem als voorbeeld transacties buiten iemand zijn werktijden dat zou een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen, maar misschien is het voor deze werknemer normaal. De AI-tool kan veel meer karakteristieken vergelijken en daarmee tot een betere analyse komen. Daarnaast is het handmatig doorgronden van journaalposten een tijdrovende klus. De technologie is dus echt een verbetering.

Tenslotte zit de techniek in een stuk software maar ook in bijvoorbeeld het inzetten van hardware. Denk maar eens aan drones. Deze kan prima een voorraadtelling doen. Hij vliegt over een werkplaats, hij meet en herkent de voorraad en met een softwareprogramma komen de berekeningen in een rapport, Zo kan de voorraad continu gecontroleerd worden.

Hoe hou je de technologische ontwikkelingen bij?

Deze ontwikkelingen spelen niet alleen in Nederland. Daar is PwC wereldwijd ook mee bezig. Hier leren we van en deze technieken gebruiken we vervolgens in Nederland.

Om bij te blijven op het gebied van innovatie volg ik verschillende trainingen die PwC aanbiedt en daarnaast krijg ik de tijd om mijzelf te ontwikkelen. In juni ga ik een summer school doen bij Harvard op het gebied van strategie en innovatie. Bij innovatie speelt ondernemerschap een grote rol. Je moet goed bedenken waaraan tijd wordt besteed en misschien nog wel belangrijker wanneer je moet stoppen. Een vaardigheid die wij als accountants misschien nog niet goed ontwikkeld hebben.

In het dagelijkse werk komt technologie altijd terug. Je denkt steeds meer na over hoe je je werk slim kunt inrichten, innovatie en over nieuwe dienstverlening. En het leuke van PwC is dat we geen hiërarchische cultuur hebben, we hebben juist een platte organisatie. Waar iedereen zijn input wordt gewaardeerd en gebruikt. Ons coaching model houdt in dat je begrijpt waar je mee bezig bent en kijkt hoe zaken beter kunnen.

Waarom heb jij plezier in je werk?

De diversiteit in mensen maakt het werken bij PwC zo interessant.

Expats, experts, IT-audit collega’s en collega's van de RPA-afdeling, je werkt met iedereen samen. Je krijg de ruimte om je volop te blijven ontwikkelen en er wordt geluisterd naar jouw ideeën. Mijn tip, omarm verandering, onderzoek je ondernemerschap en focus je op je sterktes.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden bij PwC? Kom verder op pwc.nl/carriere

Back to top
Cancel