Finance Ideas | Talks

* Fluency in Dutch is required to participate in this event

FINANCE IDEAS TALKS 2022

Hét seminar over huurwoningen en zorgvastgoed

Goed nieuws: donderdagmiddag 15 september delen sprekers uit verschillende sectoren hun visie over onder meer energiearmoede, verkeerde prikkels in de woningmarkt en hoe werk en wonen de uitdagingen van zorg en welzijn kunnen oplossen.

Voor wie?

Dit seminar is voor iedereen met interesse en passie voor huurwoningen en zorgvastgoed. Bestuurders, toezichthouders en (senior) management van woningcorporaties, zorginstellingen en pensioeninstellingen komen samen in Driebergen. Dagvoorzitter Jeroen Smit zorgt dat verbinden, inspireren en van elkaar leren deze middag centraal staat.

Wat kunt u verwachten?

Nieuwe inzichten vanuit de wetenschap en ondernemerschap over ontwikkelingen en trends die impact hebben op uw werkveld. Welke kansen en bedreigingen zijn relevant en bepalend voor uw vastgoed? Hoe zit het met energiearmoede? Wat kunnen we leren van praktijkervaringen waarin zorg-welzijn-wonen-werk met elkaar wordt verbonden?

Waarom organiseren we Finance Ideas Talks?

Innovatie, nieuwsgierigheid en ondernemerschap zijn belangrijke voorwaarden om succesvol te zijn. De snelheid waarmee veranderingen zich voordoen, maken het speelveld van publiek vastgoed complex. Hoe kunt u toch succesvol blijven en de juiste koers bepalen? Hoe blijft u als organisatie in control en voldoende flexibel?

Met het initiatief voor Finance Ideas Talks brengen we sectoren samen om met en voor onze klanten een middag te investeren in de vraagstukken van de toekomst. Waar halen we onze inspiratie vandaan en hoe inspireren we elkaar? Met dertig adviseurs en wetenschappers ondersteunt Finance Ideas woningcorporaties, institutionele beleggers en zorginstellingen om toekomstplannen op een duurzame en financieel verantwoorde wijze te realiseren. Meer impact met maatschappelijk kapitaal!

Back to top
Cancel